Tuesday, January 20, 2015

Sunday, January 18, 2015

Remembering most amazing events! Lectures I gave in 2014

[EN]

Finally I had time to sit down and tell about most amazing events which took place at the end of last year. Due to the fact that I collected a big pile of my work over last five years, I thought that this is perfect chance to share all that with enthusiasts and professionals who are interested in digital art and entertainment industry. Idea came up to me already in middle of 2014. And with big help from my company and colleagues I managed to make it happen. I have to admit I didn't expect that there will be so many people coming to listen to what I have to say. I was quite shocked in a very positive way seeing all those people spending time and helping to organize everything. I am so grateful to all of you. But now all in detail and with pictures.

[LT]

Pagaliau turiu laiko prisėsti ir visiems papasakoti apie įdomiausius įvykius kurie nutiko pastarųjų metų pabaigoje ir šių pradžioje. Kadangi per pastaruosius penkis metus susikaupė nemaža darbų bei projektų mano archyvuose, pamaniau jog būtų puiki proga visu tuo pasidalinti su visais kurie domisi skaitmeniniu menu ir pramogų pasaulio naujienomis. Šią įdėją vystyti pradėjau jau 2014 metų viduryje. Su didele mano kolegų pagalba sugebėjau visa tai įgyvendinti. Prisipažinsiu, net nemaniau, jog susirinks tiek profesionalų, entuziastų bei prijaučiančių šiai meno sričiai. Buvau ne tik šiltai sutiktas bet ir stipriai apstulbęs matydamas kiek visi įdėjo darbo ir laiko padedant organizuoti šį renginį. Todėl esu be galo dėkingas visiems prisidėjusiems ir dalivavusiems. O dabar apie viską plačiau su vaizdu.Užupio Menų Inkubatorius / Užupis Art Incubator
17.12.14

[EN]

I was visiting Užupis Art Incubator for the first time. It its a perfect place for spending time creating. Location is in the heart of Užupis, surrounded with trees and quietness. In this very first event I had the biggest audience I ever did in my life. About more than 50 people. And because most of people were practicing artists and professionals the interest was immense. Good mood and little vine made evening even more nice and we spend very long time talking and discussing about art. I had a chance to see other artists work as well. Seems that it was perfect timing for me. Digital art workshop was going on and we all joined to see what cool art guys are creating. I am so happy I had this opportunity to meet everyone and get to know these great people.

[LT]

Užupio Menų Fabrike lankiausi pirmą kartą. Tai puiki vieta kūrybai. Pastatas randasi pačioje Užupio širdyje, ramioje medžiu apsuptyje. Man buvo suteikta didelė erdvė. Apsilankė bene didžiausia auditorija kurią esu kada nors turėjęs. Dalyvavo daugiau nei 50 meno mylėtojų. Kadangi dauguma žmonių buvo ne tik entuziastai bet ir aktyviai praktikuojantys ir kuriantys, susidomėjimas buvo didžiulis. Begalė klausimų ir smagi nuotaika, vaišės bei vynas paskanino vakarą ir prailgino vakarą iki pat vėlumos. Turėjom progą su draugais ir pažystamais apžvelgti pradedančiųjų menininkų darbus. Būtent tuo pat metu buvo organizuojami skaitmeninio piešimo kursai. Labai džiaugiuosi turėjęs galimybę su visais susipažinti ir pamatyti kiek gabių bei entuziastingų žmonių yra Lietuvoje.Gigantic thanks to these guys for taking care of literally everything / Didelis dėkui šiems žmonėms kurie tiesiogine to žodžio prasme pasirūpino viskuom:
 Darius Laumenis, Andrius Matijošius (Matjosh), and all others...

Vilniaus Dailės Akademija / Vilnius Art Academy
18.12.14


[EN]


I'm always happy to be back in Art Academy. With help of Juozas Brundza (head of Design department) event was very smooth and we had many interested people from different art areas. Most of them are students of Vilnius Art Academy.

[LT]

Visada smagu sugįžti į Dailės Akademiją. Su Juozo Brundzos (dizaino katedros vedėjas) pagalba renginys buvo labai pavykęs ir sulaukėm nemažai besidominčių iš įvairių meno sričių.


Juozas Brundza duoda startą / Juozas Brundza gives a startKeisti rankų judesiai visada pagelbėja / Weird hand moves always helps

Begalinis dėkui visada pasiruošusiam padėti Juozui Brundzai.
Massive thanks to Juozas Brundza who is always ready to help.Panevėžio Dailės Mokykla / Panevėžys Art School
19.12.14

[EN]

Location and place of this event was especially important to me. That's where it all started for me. This was my first art school I went to about 19 years ago. Most warm welcome and lot of young curious faces, teachers who still bringing joy and happiness to many kids lives by encouraging them to go forward with they're art. Bringing this event to this school was my way of saying thank you to teachers as well. Also letting young folks to understand and be inspired by getting to know me who was also sitting behind those little tables full of pencils and paints. I wanted to tell them that when you really want to achieve something, you can!

[LT]

Ši renginio vieta buvo man įtin reikšminga. Visas mano meno kelias čia ir prasidėjo. Tai mano pirmoji dailės mokykla kurią pradėjau lankyti prieš 19 metų. Malonus ir šiltas sutikimas su daug jaunų išalkusių jaunų žmonių. Be galo smagu buvo pamatyti mano mokytojus kurie vis dar su ta pačia energija dalina vaikams žinias ir įkvepia toliau tęsti kūrybos kelią. Visu šiuo renginiu norėjau labai padėkoti mokytojams bei leisti vaikams suprasti jog viskas yra įmanoma jeigu tik labai nori ir esi pasiruošęs paplušėti.Labai daug jaunų susidomėjusių veidų / Lot's of young curious faces

Kaip visada, rankos padeda / As always, hands help :)
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija / Panevėžys Juozas Balčikonis gymnasium
22.01.15

[LT]

Tai buvo šiek tiek vėlėliau, prieš pat Šv.Kalėdas suorganizuotas renginys. Mano mokytojos Jurgos Jasinskienės pagalba šį kartą svečiavausi gimnazijos mokyklos meno kabinete. Mano mokytojai, entuziastai ir visi besidomintys jaukiai praleidom smagų laiką su kava ir įdomiais pokalbiais.

[EN]

This event took time a bit later just before Christmas. With help of my beloved art teacher Jurga Jasinskienė this small event took place in Juozas Balčikonis Gymnasium art auditorium. Art enthusiats, teachers and I, we spent most cozy time with cup of coffee and interesting talks. 


Didžiausias dėkui Jurgai Jasinskienei ir visiems atėjusiems manęs paklausyti.
Biggest thanks to Jurga Jasinskienė and all who were there.[EN]

I really can say these events were not last ones. There will be more in the future. Already I know there is one coming up in Vilnius Art Academy but it's not scheduled yet. Can't wait to see you again.

[LT]

Tikrai turiu pasakyti jog tai ne paskutinis renginys. Jau numatytas dar vienas renginys Dailės Akademijoje, tik dar nežinomas laikas. Tikrai pranešiu kada bus kitas kartas. Labai laukiu ateinančių susitikimų.


And BIG thanks goes to my company people. Without them all this would not have been possible / Ir DIDELIS dėkui žmonėms su kuriais dirbu Helsinkyje, RedLynx kompanijoje. Be jų šie renginiai tikrai nebūtų įvykę.Thanks to / Ačiū:

Tero Virtala for being very supportive
Mirella Keto for support and good spirit
Eero Harju and John Lloyd for letting borrow banners and giveaway items
Johanna Kainu for help and support
and everyone else...


Magma Kid

[LT]

Įkvėpimas sukurti keistą Magmos vaiko personažą atėjo vieną dieną žiūrint žinias iš tolimos Islandijos. Vienas iš vulkanų buvo pabudęs ir spjaudė juodus pelenus į dangų. Man kilo įdėja. Paklausiau savęs o kas, jeigu kiekvienas kalnas turi dvasią? Tik męs jų nematome, bet jos visada ten, and kalno viršaus prižiūri jį. Tada jis ramus ir netriukšmauja. O kartais atsitinka taip, jog Magmos vaikas kartais pavargsta ir keliauja pasivaikščioti, aplankyti kitų kraštų ir pailsėti. Tada kalnas, paliktas be priežiūros užsirūstina ir pradeda spjaudyti pelenus į dangų bei kelti didelį triukšmą. Žmonės išsigandę stengiasi pabėgti kuo toliau bei pranešti žinias kitiems. Ir aš sulaukiau žinios. Štai kaip aš sužinojau apie vaikus kurie saugo vulkanus.


[EN]

I was inspired to make this illustration of strange Magma character by receiving news from distant Iceland one day. At the time one of volcanos was furious and spit ashes up in the air. It really triggered stream of ideas in my mind. I thought what if every mountains has a spirit? We just cannot see them, but they are always there up on the mountain. They guard volcano. Then it sleeps and stays quiet. Sometimes happens, that Magma spirit gets tired. Then it leaves volcano to explore other places and have some rest. Mountain, left without care gets angry and starts spitting black ashes into the air and make a lot of noise. People get really scared and trying to run as far as possible from angry beast. They also spreads news to everyone. I received these news also one day. Thats how I got to know about kids guarding mountains.


Magma Kid

Book cover

Early sketch


Tuesday, January 13, 2015

Two stories

Recently I listened some radio podcasts. Most touching and incredible stories were told there. Therefore want to share them with you here in my blog.

First story is about how brain cannot decide whether it lives in womans or mans body. And how much pain it can cause to a human being.


Second story is about our thoughts and how they can start guiding our intentions without us wanting that.

Saturday, January 10, 2015

Character designs

I digged up some characters I made in 2014. Want to share them with you here in my blog.